PRIGOVOR

Poštovani,
u skladu sa Zakonom o osiguranju i Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja imate pravo na prigovor i zaštitu svojih prava i interesa kod Društvu za osiguranje, a koji se odnosi na postupanje i/ili odlučivanje Društva za osiguranje.

Ako prigovor podnosi punomoćnik, punomoćje kojim Korisnik ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad tačno određenog društva za osiguranje i da preduzima radnje u postupku po tom prigovoru i kojim Korisnik daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavlјaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih zakona, odnosno propisa.

[Sogaz Novi Sad]/(http://www.sogaz.co.rs)

Rok za dostavljanje odgovora na prigovor

U obavezi smo da na prigovor odgovorimo u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok možemo produžiti za još 15 dana, samo ako za to postoje opravdani razlozi, u kom slučaju ćemo Vas o tome pismeno obavestili.

Zaštita prava i interesa pred Narodnom bankom Srbije

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom ili ona nije doneta u propisanom roku, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije podnošenjem predloga za posredovanje, odnosno prigovora na jedan od sledećih načina:
- poštom na adresu: Narodna banka Srbije, Poštanski fax 712, 11 000 Beograd
- elektronski preko internet prezentacije: [Narodne banke Srbije]/ (https://www.nbs.rs)